Follow us on Twitter    Follow us on Linkedin

Προϊόντα Γεωτεχνικά Όργανα

Στον γεωτεχνικό σχεδιασμό όπως και σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα που περιλαμβάνει εδαφικά υλικά υπεισέρχονται αβεβαιότητες που οφείλονται στην φύση αυτών των υλικών. Τέτοιες καταστάσεις οδηγούν τον εκάστοτε μελετητή σε παραδοχές αλλά και το κατασκευαστή σε επιλογές μεθόδων, μηχανημάτων κλπ που δεν ενδείκνυνται στα πραγματικά δεδομένα. Η χρήση μετρήσεων από αισθητήρες ακριβείας στο υπέδαφος περιορίζουν δραστικά αυτές τις αβεβαιότητες τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού όσο και κατά την φάση της κατασκευής.

Η GaiaComm προμηθεύει εγκαθιστά και αναλύει μετρήσεις από γεωτεχνικά όργανα των κορυφαίων κατασκευαστών αισθητήρων παλλόμενης χορδής (Vibrating Wire) για την μέτρηση των τάσεων παραμορφώσεων της θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων. Η μακροχρόνια χρήση των αισθητήρων αυτών σε αντίξοες συνθήκες σε παγκόσμια κλίμακα τους καθιστούν απαραίτητούς σε έργα σηράγγων στη γεφυροποιία, ευστάθεια πρανών, δοκιμές πασσάλων καθώς και στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς φραγμάτων και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η GaiaComm προμηθεύει επίσης προϊόντα για γεωθερμικές εφαρμογές. Στα παρεχόμενα γεωτεχνικά όργανα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:


Γεωτεχνικά Όργανα

 • Κλισιόμετρα τεχνολογίας MEMS..
 • Μονοαξονικά & διαξονικά κλισιόμετρα κατασκευών.
 • Πιεζόμετρα παλλόμενης χορδής (Vibrating Wire), υδραυλικά & τύπου Casagrande
 • Καθιζήμετρα σε γεωτρήσεις
 • Εκτασιόμετρα
 • Κυψέλες μέτρησης φορτίου
 • Παραμορφωσιόμετρα
 • Φορητές Μονάδες Ανάγνωσης Αισθητήρων & Καταγραφικά
 • Προγράμματα ανάλυσης μετρήσεων
 • Πνευματικά παρεμβύσματα
 • Όργανα τύπου CARLSON

Γεωθερμία

 • Γεωθερμικοί βρόχοι από PE100 για την ανάκτηση της θερμότητας από συστήματα κατακόρυφων και οριζόντιων σωληνώσεων.
 • Θάλαμοι και πολλαπλές για την ανταλλαγή θερμότητας.
 • Θερμικά ενέματα για την προστασία από την μόλυνση του νερού ενώ ταυτόχρονα υποβοηθούν την θερμική αγωγιμότητα του κυκλώματος.